Cách chuyển nhiệt hình ảnh decal nhiệt lên pha lê, gạch men

Cách chuyển nhiệt hình ảnh decal nhiệt lên pha lê, gạch men
In chuyển nhiệt decal đang trở thành một phương pháp phổ biến trong ngành in ấn. Để in chuyển nhiệt hình ảnh lên pha lê, gạch