Decal in chuyển nhiệt ấm pha trà

Decal in chuyển nhiệt ấm pha trà
In chuyển nhiệt ấm pha trà là phương pháp in hình ảnh lên bề mặt các bình trà bằng các decal nhiệt. Đây là phương pháp