Decal chuyển nhiệt hình ảnh lên gỗ

Decal chuyển nhiệt hình ảnh lên gỗ
In chuyển nhiệt ảnh trên gỗ là một loại hình in mang tính nghệ thuật độc đáo, mang một phong cách mới trẻ trong in ấn