Giấy in nhiệt đậm lên áo tối màu

Giấy in nhiệt đậm lên áo tối màu
Thông tin chi tiết: Giấy in nhiệt đậm dùng để in hình, in số lên áo màu, sử dụng in chuyển nhiệt lên áo vải màu