Giấy nến dùng trong in chuyển nhiệt khổ A3

Giấy nến dùng trong in chuyển nhiệt khổ A3
Thông tin sản phẩm: Loại giấy: giấy nến dùng làm tấm lót cho in chuyển nhiệt. Khổ giấy: A4 (30 cm x 42 cm). Một tập