Hoá chất phủ bề mặt in chuyển nhiệt – Chuyên dụng cho vải cotton

Hoá chất phủ bề mặt in chuyển nhiệt - Chuyên dụng cho vải cotton
Thông tin sản phẩm: Hóa chất phủ bề mặt các vật liệu vải. . . để sau khi in sản phẩm có thể chịu được nước,