Công dụng của màu sắc trong in ấn

Công dụng của màu sắc trong in ấn
Màu sắc là một trong ba yếu tố tác động đến hành vi mua hàng của khách hàng trên một trang web điện tử thương mại

Hoá chất phủ bề mặt in chuyển nhiệt – Chuyên dụng cho vải cotton

Hoá chất phủ bề mặt in chuyển nhiệt - Chuyên dụng cho vải cotton
Thông tin sản phẩm: Hóa chất phủ bề mặt các vật liệu vải. . . để sau khi in sản phẩm có thể chịu được nước,