Máy cấn đường gấp giấy khổ 45 cm

Máy cấn đường gấp giấy khổ 45 cm
Thông tin chi tiết: Máy cấn đường gấp giấy khổ 45 cm Máy cấn đường gấp giấy khổ 45cm chuyên dùng để làm nếp gấp hộp