Máy ép nhiệt lên nón

Máy ép nhiệt lên nón
MÔ TẢ: Máy ép nhiệt lên nón - Loại máy ép nhiệt sử dụng nhiệt độ chuyển hình ảnh từ giấy thuốc lên nón , sẽ

Máy ép nhiệt lên ly

Máy ép nhiệt lên ly
MÔ TẢ: Máy ép nhiệt lên ly ( máy ép chuyển nhiệt trên ly) loại máy ép chuyển nhiệt dùng nhiệt độ để chuyển hình ảnh

Máy ép nhiệt phẳng cao áp

Máy ép nhiệt phẳng cao áp
MÔ TẢ: Máy ép chuyển nhiệt phẳng cao áp. Loại máy ép chuyển nhiệt phẳng được cải tiến từ máy ép chuyển nhiệt trên áo, có