Máy ép nhiệt lên áo

Máy ép nhiệt lên áo
MÔ TẢ: Máy ép nhiệt phẳng - máy ép chuyển nhiệt lên áo. Loại máy ép chuyển nhiệt chuyên dụng sử dụng nhiệt độ để chuyển