Phôi ly in chuyển nhiệt

Phôi ly in chuyển nhiệt
MÔ TẢ: Phôi ly in chuyển nhiệt. Loại ly sứ được phủ một lớp men bóng có thể in chuyển nhiệt, ép chuyển hình ảnh bạn bè,